דרוש/ה עוזר/ת חשב

* דיווחים שנתיים למטה החברה בהתאם לתקינה הבינלאומית (IFRS) תוך עמידה בלוחות זמנים קצרים.

* הכ…