נדל"ן מניב

חטיבה המניבים הינה ותיקה ובעלת ניסיון רב באיתור נכסים, השבחתם והפיכתם לנכסים מניבים – כגון מלונות, מרכזים מסחריים, מקבצי דיור ומרכזי דיור מוגן.
בשנת 2016 רכשה קבוצת גבאי את השליטה ב"אנגל משאבים ופיתוח" ושינתה את שמה ל"גבאי מניבים ופיתוח".
הקבוצה פועלת בשני תחומי פעילות עיקריים: תחום הנדל"ן להשקעה ותחום הנדל"ן למגורים.
פעילות הקבוצה בתחום הנדל"ן להשקעה כוללת ייזום, אחזקה, השכרה וניהול של נכסים מניבים בישראל. הקבוצה מחזיקה במבנים המשמשים למגורים (בעיקר מקבצי דיור), תעשייה, משרדים, מלונאות ומסחר. בנוסף, לקבוצה זכויות בניה בישראל המיועדות לפיתוח למטרת משרדים, מסחר, תעשייה קלה ומגורים.

מסחר ותעסוקה