"על רקע המחסור בקרקעות לבנייה למגורים באזורי הביקוש בשל שיווק על ידי רמ"י, במסגרת מכרזים של מחיר מופחת ולא בשוק החופשי, הקבוצה רואה בהתחדשות עירונית מנוע צמיחה מרכזי להקמת יחידות דיור חדשות בעשור הקרוב על ידינו". כך אמר השבוע אלי גבאי, בעלי קבוצת הבנייה גבאי