למרות משבר הקורונה ואי הוודאות בתחום התעסוקה, חברות נדל"ן ממשיכות לחתום על עסקאות יזמות להקמת מגדלי משרדים. ל"כלכליסט" נודע כי בעלי קרקע פרטיים של מגרש במתחם הבורסה ברמת גן, התקשרו בימים האחרונים עם החברות יובלים וקבוצת גבאי בעסקת קומבינציה להקמת מגדל משרדים, שיוקם בצמוד למגדל ספיר שאוכלס לאחרונה. היקף ההשקעה בפרויקט מוערכת ב-250 מיליון שקל.