אורית גבאי טירר, סמנכ"לית השיווק בקבוצת גבאי: "החיסרון של שכונות חדשות הוא למעשה גם היתרון שלהם…העובדה שאין להן עדיין מוניטין וצריך לייצר להן אופי מאפס…יש לנו אפשרות כיזמים לספר סיפור חדש וליישם אותו בשטח"