"הקבוצה מהווה בית אחד ללקוחותיה, הן כחברה יזמית והן כחברה מבצעת. גבאי טובול מובילה אג'נדה חברתית בפרויקטיי התחדשות עירונית, כשלנגד עיניה עומד סיפור חייהם של הדיירים הוותיקים"